Location of our office

ul. Słowackiego 55/1
60-521 Poznań

Contact information

phone: 790 840 670
e-mail: poznan@clockwork.com.pl

Open hours

Office – Mon-Fri 09:00 – 17:00

Adresses of bureaus

Revenue Office Poznań-Jeżyce

ul. Strzelecka 2/6

61-845 Poznań

Phone.: 61 64 71 800

Fax: 61 64 71 921

e-mail: us3021@wp.mofnet.gov.pl

 

Registration Court Poznań

VIII Department of Conuntrys Court Registry

ul. Grochowe Łąki 6 pokój 130

61-752 Poznań

Phone: 61 647 37 40

 

ZUS

ul. Fabryczna 27/28

61-512 Poznań

Phone.: 61 831 41 00

Fax: 61 833 03 85

 

Statistics Bureau in Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 27/29

60-624 Poznań

Phone: 61 27 98 200

Fax: 61 27 98 100

e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl