Czechy

Czechy ostatnimi laty zyskały bardzo na popularności jako miejsce lokalizacji biznesu. Założenie spółki z o.o. w Czechach posiada wiele korzyści w stosunku do prowadzenia działalności w innych krajach. Z tego powodu widzimy znaczący wzrost nowo zakładanych przedsiębiorstw w Czechach. Wiele firm z Polski przenosi się do Czech głównie ze względu na duże korzyści podatkowe jakie występują w tym systemie prawnym.

Czechy działalność gospodarcza i założenie spółki

Czeski model spółki z o.o. zakłada istnienie wspólników oraz dyrektorów (członkowie zarządu w Polsce). Dyrektorzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Taka sytuacja jest jasna i bardzo ułatwia prowadzenie biznesu zarejestrowanego w Czechach.

Na popularność spółek w Czechach ma największy wpływ system podatkowy, który jest bardzo korzystny w stosunku do innych reżimów prawnych. Podatki są tam bardzo niskie w stosunku do innych krajów UE. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19%. Podatek VAT dla większości produktów 21%. Podatek dochodowy od osób fizycznych 15%, a podatek od dywidend 15%. Dodatkową korzyścią jest możliwość odliczania 100% VAT za rejestrację pojazdów.

 

Do podstawowych zalet spółek w Czechach należy zaliczyć:

  • niski klin podatkowy,
  • bardzo niskie koszty składek społecznych,
  • możliwość dużej ilości odpisów podatkowych głównie na sprzęt oraz pojazdy,
  • duża chłonność rynku czeskiego na usługi i produkty,
  • mniej zbiurokratyzowane środowisko,
  • bardzo uproszczona procedura pozyskiwania koncesji oraz licencji,
  • wysoka wyrozumiałość w kontekście kar i mandatów skarbowych,

Czechy