Gotowe spółki - sprzedaż spółek

Spółki zagraniczne.

Spółki zagraniczne oferują bardzo duże możliwości pod względem podatkowym i prawnym. Zajmujemy się rejestracją oraz sprzedażą spółek za granicą. Posiadamy bogate doświadczenie zarówno w obsłudze osób prywatnych jak i prawnych. Posiadanie spółki zarejestrowanej w innym kraju daje duże możliwości oraz pozwala na optymalizację podatkową uzyskiwanych przychodów. Umożliwia to także ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki przez członków zarządu jak i wspólników co pozwala ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności. Nasza oferta obejmuje spółki znajdujące się zarówno w krajach UE jak i poza nią.

 

Usługi jakie oferujemy:

 • sprzedaż gotowych spółek,
 • organizacja spółek LLC i LTD (odpowiednik polskiej spółki z o.o.),
 • rejestracja nowych podmiotów za granicą,
 • sprzedaż spółek z historią finansową oraz obrotami,
 • uzyskanie licencji do prowadzenia wybranej działalności gospodarczej,
 • doradztwo podatkowe,
 • optymalizacja podatkowa,
 • konstruowanie grupy kapitałowej,
 • budowa funduszy inwestycyjnych oraz hedgingowych,
 • zakładanie fundacji,
 • powiernictwo oraz proxy holding,
 • zmiana rezydencji podatkowej,
 • ochrona majątku przed wierzycielami,
 • upadłości,
 • ochrona informacji na temat posiadanego majątku,
 • testamenty oraz planowanie zasad sukcesji na wypadek śmierci,

 

Organizacja spółki

Jeśli spółka będąca przedmiotem Państwa zainteresowania będzie we władaniu naszej kancelarii lub kancelarii, z którą współpracujemy transakcja może zostać wykonana w ciągu 24 godzin. Wszystkie nasze spółki są weryfikowane pod względem prawnym, stanu finansów oraz potencjalnych zobowiązań finansowych, które mogły nie zostać ujawnione lub ukryte przez sprzedających. Nasze spółki są płatnikami VAT-EU, polskiego VAT-u lub nie są zgłoszone jako płatnik podatku VAT.

 

Formalności

Nasza firma zajmuje się wszelkimi formalnościami tak aby zakupiona spółka była gotowa do prowadzenia działalności gospodarczej. Podmiot posiada gotowe numer KRS, REGON, NIP, VAT, VAT UE w przypadku spółki zakupionej w Polsce oraz inne numery w przypadku spółek z innych krajów. Spółki posiadają też gotowe konta bankowe oraz historię finansową z obrotami pozwalającymi ubiegać się o kredyty.

 

Korzyści wynikające z zakupu spółki za granicą

Doradzamy także naszym klientom jak ograniczyć koszty podatkowe związane z realizowaniem zysków wypracowanych przez ich przedsiębiorstwa. Oferujemy usługi doradcze w zakresie budowania zobowiązań dla spółek na rzecz wspólników, rejestracji znaków towarowych oraz wielu innych.

Spółki w innych reżimach prawnych poza optymalizacją podatkową oferują wiele innych korzyści. Jedną z nich jest inny sposób ujmowania kosztów przedsiębiorstwa. Pozwala to na możliwość odpisywania zakupów od kwoty podlegającej opodatkowaniu firmy na koniec roku. W niektórych przypadkach opodatkowanie zysków nie występuje wcale. Innym elementem godnym uwagi jest możliwość ukrycia tożsamości wspólników firmy. W połączeniu z brakiem konieczności odbywania posiedzeń zarządu na miejscu tworzy to doskonały mechanizm dla osób, które chcą zachować prywatność. Dodatkowo w niektórych reżimach prawnych członkiem zarządu może być także osoba prawna, co w Polsce jest niemożliwe.

 

Spółki typu offshore

W wyjątkowych wypadkach klienci zainteresowani są także spółką typu offshore, która umożliwia dokonywanie transferów finansowych w innym reżimie prawnym. Spółki tego typu mają możliwość posiadania konta bankowego w innych krajach oraz rozliczania faktur zagranicznych. Podlegają kontroli skarbowej tylko w krajach macierzystych i pozostałe jurysdykcje są wyłączone. Gwarantują zabezpieczenie majątku spółki oraz anonimowość, zarządu, dyrektorów oraz wspólników.

Spółki za granicą bardzo często wymagają obsługi prawnej, podatkowej lub organizację biura. Posiadamy sieć kontaktów pozwalających na założenie wirtualnych biur w wybranych krajach oraz łatwe przesyłanie poczty przychodzącej oraz innych informacji do klienta drogą elektroniczną.

W wypadku specjalnych wymagań klienta jesteśmy w stanie zorganizować zakup spółki, w raju podatkowym podlegającym luźnym uregulowaniom prawnym lub ograniczonym stosunkom międzynarodowym. Poniżej przedstawiamy potencjalne lokalizacje i reżimy prawne takich przedsiębiorstw.

 

Spółki zagraniczne z całego świata

 1. Spółki w Czechach
 2. Spółki na Litwie
 3. Spółki na Łotwie
 4. Spółki w Szwajcarii
 5. Spółki w Anglii
 6. Spółki w Irlandii
 7. Spółki na Cyprze
 8. Spółki na Malcie
 9. Spółki na Gibraltarze
 10. Spółki na Kostaryce
 11. Spółki w Gruzji
 12. Spółki w Luksemburgu
 13. Spółki w Liechtensteinie
 14. Spółki Makau
 15. Spółki Monako
 16. Spółki na Wyspach Marshalla
 17. Spółki na Wyspach Mana
 18. Spółki w Belize
 19. Spółki w Anguilli
 20. Zakładanie spółek w Hongkongu
 21. Spółki w Delaware (USA)
 22. Spółki na Anjouan
 23. Spółki na Seszelach
 24. Spółki na BVI
 25. Spółki Guernsey
 26. Spółki Kajmany
 27. Spółki w Libanie
 28. Spółki Nevada
 29. Spółki Panama
 30. Spółki San Marino
 31. Spółki Wyoming
 32. Spółki na Wyspach Cooka,
 33. Vanatu,
 34. Zjednoczone Emiraty Arabskie