Spółki Z Obrotami I Historią Finansową

 

NA CHWILĘ OBECNĄ NIE POSIADAMY SPÓŁEK Z HISTORIĄ I OBROTAMI ZA POPRZEDNIE LATA – PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA.

 

Możliwość wylegitymowania się historią finansową przedsiębiorstwa oraz poprzednimi obrotami jest bardzo korzystna w wielu sytuacjach. Każda spółka zobowiązana jest prawnie do prowadzenia szczegółowej księgowości, która jest składana do urzędu skarbowego razem z potwierdzeniem przez księgowego, który ją przygotował.

gotowe spółki - historia finansowa

Historia finansowa

Historia finansowa oraz duże obroty są ważnym elementem w udzielaniu kredytów i pożyczek dla przedsiębiorstwa. Banki traktują to jako jeden z elementów mających wpływ na rating kredytowy. Możliwość pozyskiwania kredytów oraz pożyczek od banku pozwala na finansowanie przez przedsiębiorstwo projektów kapitałochłonnych. W przypadku kiedy firma posiada solidną historię finansową oraz jest w stanie udowodnić obroty przez określony okres czasu może liczyć na preferencyjne stawki oprocentowania. Niższy koszt kredytu pozwala zwiększyć prawdopodobieństwo finansowego powodzenia przedsięwzięcia.

 

Straty spółki jako element historii finansowej

Możliwa jest także sytuacja, że spółka w rękach poprzedniego właściciela generowała straty. Jest to także bardzo korzystna sytuacja dla nabywcy ponieważ uzyskuje on możliwość odpisania strat z poprzednich lat od zysków w danym roku. Możliwość taka występuje przez okres. Sytuacja ta jednak jest rozdzielona na dwa przypadki. Straty mające miejsce pod 2018 roku i przed. Wszystkie straty które miały miejsce przed 2018 rokiem są rozliczane na starych zasadach, a te które po według nowych przepisów.

gotowe spółki obroty

Rewizja spółek

Spółki znajdujące się w naszej ofercie są sprawdzone pod względem finansowym. Posiadamy pełną pewność co do ich sytuacji finansowej. Potrafimy udokumentować ich przeszłość finansową, obroty oraz posiadamy dowody na spłatę ich poprzednich zobowiązań. Jest to istotne aby zagwarantować finansowe bezpieczeństwo naszym klientom, którzy stają się członkami zarządu. W przypadku Polskiej sp. z o.o. członkowie zarządu biorą odpowiedzialność za zobowiązania spółki swoim własnym majątkiem. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku większości spółek w reżimach prawnych innych krajów.

 

Szukasz Wirtualnego Biura?

W przypadku posiadania przez Państwo spółki macie możliwość zarejestrowania jej siedziby pod wybranym adresem wirtualnego biura. Współpracyjemy z wirtualnymi biurami w całej Polsce.

Lista usług dostępnych w naszym wirtualnym biurze i coworkingu:

Nasze biura: