USA – spółka w Delaware

Najpopularniejszą lokacją dla rejestrowania spółek w USA to stan Delaware. Ilość firm zarejestrowanych w stanie Delaware jest najlepszym dowodem na to że przynosi to wymierne korzyści , prawne, podatkowe i biznesowe. Jest tam zarejestrowanych ponad 850 tys. podmiotów z czego połowa to spółki giełdowe. Co ciekawe 63% firm z listy 500 najbardziej dochodowych przedsiębiorstw świata jest zarejestrowanych w tym stanie.

Spółka w USA i Delaware - działalność gospodarcza

Przpisy prawne w USA i Delaware.

Sytuacja taka jest spowodowany bardzo przyjaznymi przepisami podatkowymi oraz w zakresie struktury spółki oraz praw i obowiązków z tego wynikających. Jedną z najważniejszych cech spółek LLC zarejestrowanych w Delaware jest anonimowość wspólników, członków zarządu oraz dyrektorów przedsiębiorstwa. Dane te nie muszą zostać upublicznione na ze względów na przepisy prawne. Jest to sytuacja bardzo korzystna ponieważ można pomijać powiernictwo oraz proxy holding w celu ukrycia swojej tożsamości.

 

Podatki w USA i Delaware

Od strony podatkowej spółka w delaware przynosi jedną zasadnicza korzyć. Przedsiębiorcy uzyskujący dochody poza USA są zwolnieni z podatku dochodowego i nie mają obowiązku posiadania statusu rezydenta. Oznacza to, że całość dochodów jakie są generowane przez przedsiębiorstwo jest czystym zyskiem dla wspólników. Taka sytuacja nie występuje w większości reżimów prawnych gdzie dochody muszą zostać opodatkowane podczas wypłacania dywidendy oraz w trakcie zamykania roku obrotowego.

Spółka w Delaware

Organizacja spółki w Delaware

Założenie spółki LLC w Delaware może zająć do 7 dni roboczych. W tej usłudze gwarantowane jest wirtualne biuro oraz obsługa prawna na miejscu. Poprzez uzyskanie agenta rejestrowego można przeprowadzić wszelkie czynności prawne bez konieczności pojawiania się na terytorium stanu. Wraz z założeniem spółki otrzymujemy notarialne poświadczenie dokumentów rejestrowych, apostille dokumentów spółki oraz tłumaczenie przysięgłe w wersji polskiej. Równocześnie spółka ma możliwość otwierania rachunków w Polskich bankach.

 

Korzyści wynikające z posiadania firmy zarejestrowanej w Delaware:

  • niskie koszty prowadzenia działalności,
  • roczny podatek ryczałtowy to 450 USD,
  • brak obowiązku prowadzenia księgowości dla spółki,
  • minimalne formalności związane z zakładaniem firmy,
  • zerowe lub bardzo niskie opodatkowanie dochodów,
  • brak efektu podwójnego opodatkowania, dochody zlewają się z majątkiem właściciela,
  • spółka nie podlega opodatkowaniu VAT,niskie koszty prowadzenia wirtualnego biura,
  • właściciele i zarządzający nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania spółki,
  • możliwość zarejestrowania spółki jednoosobowej,