Prosta Spółka Akcyjna

Z dniem 1 lipca 2021 r. w życie weszła nowelizacja Kodeksu spółek handlowych rozszerzająca katalog spółek handlowych. Nowo powstała spółka kapitałowa – Prosta Spółka Akcyjna tzw. „PSA” – będzie podatnikiem CIT. Jednakże na opodatkowanie dochodów z działalności PSA może mieć wypływ możliwość stosowania stawki 9%. Ponadto zwolnienia dywidendowego oraz obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez niektórych akcjonariuszy PSA. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Status spółki a umowa spółki

Prosta Spółka Akcyjna – jakie podatki płaci?

Prosta Spółka Akcyjna, podobnie jak inne spółki kapitałowe, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – czyli podatkiem CIT (ang. corporate income tax).  Podatek od dochodów osób prawnych dotyczy spółek kapitałowych czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto spółki komandytowo – akcyjnej, spółki akcyjnej i Prostej Spółki Akcyjnej. Warto pamiętać, że od 2020 roku opodatkowaniu podatkiem CIT podlegają również spółki komandytowe. Choć zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych podmioty te są zaliczane do grona spółek osobowych.

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Prosta Spółka Akcyjna – zasady opodatkowania CIT

Prosta Spółka Akcyjna jest osobą prawną, dlatego też podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Standardowa stawka podatku CIT wynosi 19%. Ponadto zakładający PSA muszą się liczyć z tzw. podwójnym opodatkowaniem. Polega ono na tym, że podatek jest naliczany raz na poziomie samej spółki, a drugi raz przy wypłacie zysku akcjonariuszom.

PSA może być również opodatkowana 9% podatkiem dochodowym od osób prawnych podobnie jak każdy inny podatnik CIT. Musi jednak spełnić określone warunki. Przede wszystkim chodzi o kryterium przychodowe, które nie może przekroczyć poziomu 2 milionów euro (tzw. mały podatnik). PSA również może skorzystać z opodatkowania na zasadach estońskiego CIT, czy z ulg przewidzianych dla podatników CIT, np. ulgi IP Box. Dlatego też można powiedzieć, że PSA to pełnoprawny podatnik CIT.

Opodatkowanie dochodów wspólników Prostej Spółki Akcyjnej

O ile opisana wyżej sytuacja dotycząca opodatkowania samej Prostej Spółki Akcyjnej podatkiem CIT wydaje się dość prosta, sprawa komplikuje się na poziomie opodatkowania dochodów wspólników (akcjonariuszy) Prostej Spółki Akcyjnej z tytułu uczestnictwa w Spółce.

Co do zasady, dywidendy wypłacone wspólnikom Prostej Spółki Akcyjnej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynoszącym 19% osiągniętego dochodu, na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Warto jednak pamiętać, że powyższa zasada odnosi się jedynie do osób fizycznych.

Akcjonariuszami Prostej Spółki Akcyjnej mogą być, obok osób fizycznych, również inne osoby prawne. Warto pamiętać o tym, że przepisy ustawy o podatku od dochodów osób prawnych pozwalają na zwolnienie od opodatkowania dywidend wypłacanych przez Spółkę innym osobom prawnym. Warunkiem zastosowania zwolnienia jest posiadanie przez akcjonariusza uprawnionego do dywidendy, co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Prostej Spółki Akcyjnej oraz zadeklarowanie, że będzie posiadał akcje przez co najmniej 2 lata.

Warte uwagi: Umowa spółki z o.o. – wszystko co warto wiedzieć

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.