Cypr

Cypr - działalność gospodarcza na cyprze, gotowe spółki na cyprzeCypr od wielu lat jest jedną z najpopularniejszych lokalizacji w europie jeśli chodzi o zakładanie spółek w celu optymalizacji podatkowej. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest najniższa  w europie stawka podatku CIT, która wynosi 10%. Co jest istotne cypr nie jest traktowany przez polskie prawo jako kraj stosujące tzw. “szkodliwą konkurencję”. Oznacza to że w relacjach z polskimi urzędami skarbowymi nie będziecie mieli problemów pod tym względem.

 

 

Zalety spółki na Cyprze:

  • język angielski jako jeden z języków urzędowych,
  • niskie opodatkowanie CIT na poziomie 10%,
  • założenie spółki na Cyprze może zamknąć się w okresie 5 dni,
  • brak ograniczeń dla konta bankowych zarówno pod względem waluty jak i kraju rejestracji konta,
  • bardzo sprawnie działająca administracja podatkowa oraz sądy,
  • praktycznie zerowe koszty funkcjonowania spółki,
  • dyrektorzy spółki nie są opodatkowani lokalnie niezależnie od tego gdzie posiadają rezydencję,
  • brak opodatkowanie u źródła z tytułu własności intelektualnej, odsetek, praw autorskich i znaków towarowych,
  • możliwość zachowania anonimowości partnerów spółki,