Łotwa

Łotwa - działalność gospodarcza na ŁotwieŁotwa od lat pnie się w rankingach “Doing business”. Obecnie znajduje się na 24 miejscu. Łotwa jest krajem rozpoznawalny pod względem łatwości prowadzenia biznesu oraz chłonnością rynku. Gospodarka Łotewska przez długi czas była jedną z najszybciej rosnących gospodarek Post-sowieckiego bloku. Największą popularnością wśród inwestorów zagranicznych cieszy się „Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu” (w skrócie SIA), która jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 

Zalety spółki na Łotwie:

  • niskie opodatkowanie, specjalnym podatkiem dla mikroprzedsiębiorstw na poziomie 9%, dotyczy on przypadku kiedy firma zatrudnia mniej niż 5 osób oraz wspólnicy są równocześnie członkami zarządu, obroty są niższe niż 420 tys. zł,
  • szybka możliwość zakupu spółki już w 24 godziny, oraz założenie w czasie maksymalnie do 20 dni roboczych,
  • podatek CIT na poziomie 15%, CIT z dywidendy 15%, oraz vat na poziomie 21%,
  • rozbudowany system administracji elektronicznej w oparciu o podpis elektroniczny oraz dokumentację online,
  • możliwość identyfikacji poprzez konto bankowe,
  • rok podatkowy pokrywa się z rokiem sprawozdawczym,
  • możliwość utworzenia przedstawicielstwa w każdym kraju europy,
  • brak zakazów dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców,
  • niskie podatki od zakupu nieruchomości,