Umowa spółki

Spółka z o.o. to najpopularniejszy rodzaj spółki kapitałowej w Polsce. Pisaliśmy o niej osobny artykuł, zachęcamy do przeczytania. Dodatkowo roku na rok, coraz więcej przedsiębiorców, wybiera ten model prowadzenia działalności gospodarczej. Popularność spółka z o.o. zawdzięcza swojej konstrukcji łączącej cechy spółek kapitałowych z zachowaniem znacznej roli jej wspólników,. Ponadto stosunkowo małym wymogom formalnym niezbędnym do jej zawiązania.  Zarejestrowanie spółki wiąże się ze spełnieniem szeregu formalności. Pierwszą z nich jest sporządzenie umowy. To, jak powinna wyglądać umowa spółki z o.o., reguluje Kodeks spółek handlowych. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Wady i zalety spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje, gdy przedsiębiorcy zawrą odpowiednią umowę. Ustawodawca przewidział, że może ona przybrać formę aktu notarialnego albo zostać sporządzona przy wykorzystaniu elektronicznego wzorca umowy.  Jednakże, w tym drugim przypadku wizyta w kancelarii notarialnej nie jest potrzebna.

Przez wzgląd na to, że każda spółka z o.o. jest inna, uważamy  że warto również zindywidualizować treść umowy. Dostosować ją do przedmiotu prowadzonej działalności oraz innych potrzeb wspólników. Niezależnie od tego umowa spółki z o.o. musi zawierać w sobie pewne niezbędne minimum. Zgodnie z treścią art. 157 §1 KSH, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

  • firmę i siedzibę spółki;
  • przedmiot działalności spółki;
  • wysokość kapitału zakładowego;
  • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Dokładna treść postanowień umownych zależy od woli założycieli spółki z o.o. Jednakże nie mogą one naruszać obowiązujących przepisów lub zasad współżycia społecznego. Spółki z o.o. mogą działać w każdym prawnie dozwolonym celu, o ile oczywiście dana działalność nie jest zarezerwowana dla innego rodzaju spółek (np. działalność ubezpieczeniową i bankową mogą wykonywać wyłącznie spółki akcyjne). 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie odnoszącym się do praw i obowiązków pracowników będących wspólnikami jest źródłem prawa pracy. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może stanowić, że wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi będącemu wspólnikiem jest dopuszczalne tylko w przypadku okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy na podstawie art. 52 KP.

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Umowa spółki z o.o. – wzorzec

Jak stanowi art. 1571 §1-3 KSH, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Umowa w tej formie zawarta jest po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

W praktyce umowa zawierana przy wykorzystaniu wzorca przeznaczona jest dla małych, głównie jednoosobowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Większa liczba wspólników oraz szeroki zakres działalności danej spółki powinien skłonić jej założycieli do wizyty w kancelarii notarialnej, w której rejent przygotuje odpowiednią umowę z właściwymi zapisami. 

Warte uwagi: Czy spółka musi opłacać VAT?

Jeśli chcesz założyć firmę lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.