Spółka w Szwajcarii

Szwajcaria działalność w SzwajcariiSpółki w Szwajcarii są zazwyczaj przeznaczone dla działalności finansowej. Ich głównym celem jest wprowadzenie zysków firmy w Szwajcarski reżim prawno podatkowy. Jako że Szwajcaria jest krajem o bardzo wysokiej kulturze prawnej gwarantuje pełne bezpieczeństwo dla pieniędzy pozyskiwanych w ramach działalności spółki.

Szwajcarskie przepisy są bardzo liberalne w zakresie organizacji firm oraz traktują w wielu przypadkach obcokrajowców na równi z obywatelami lub osobami posiadającymi rezydencję. Regulacje w Szwajcarii są także odmienne w zależności od tego w jakich Kantonach (podział administracyjny) jest zarejestrowana spółka. Efektywna stawka podatku może wtedy wynieść nawet 16%.

Szwajcaria uzyskała miano kraju niezwykle stabilnego politycznie, gospodarczo i ekonomicznie. Pozwala to na budowę stabilnego budżetu państwa co przekłada się na stabilność podatków. Prawo podatkowe w tym kraju jest bardzo liberalne i zazwyczaj wskazuje na korzyść podatnika. Stara się też unikać podwójnego opodatkowania w zakresie podatkóœ od osób fizycznych jak i prawnych. Szwajcaria posiada podpisane umowy bilateralne z wieloma krajami co ułatwia interpretację przepisów.

Zalety spółki w Szwajcarii:

  • podatek dochodowy na poziomie 25%,
  • podatek od zysków kapitałowych 25%,
  • należności licencyjne opodatkowane na poziomie 20%,
  • przychód ze spółek zagranicznych opodatkowany na poziomie 25%,
  • podatek od pracowników na poziomie 3%,
  • VAT 20%,
  • szybki okres założenia działalności gospodarczej – do 10 dni,