Wady i zalety spółki z o.o.

W jakiej formie prawnej prowadzić działalność gospodarczą? Z takim dylematem boryka się prawie każda osoba planująca własny biznes. Obok jednoosobowej działalności gospodarczej, najpopularniejszą formą prowadzenia firmy w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego? odpowiedzi na to pytanie pomoże udzielić poniższe zestawienie wad i zalet spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to obecnie najpopularniejsza forma spółki w naszym kraju. Nie dzieje się tak bez przyczyny. Jest to niewątpliwie uzasadnione względami prawnymi oraz ekonomicznymi. Jest rodzajem spółki kapitałowej. Posiada osobowość prawną, co oznacza, że może w swoim imieniu prowadzić interesy i może być utworzona przez jedną lub więcej osób. Głównym atutem takiej formy prowadzenia działalności jest ograniczenie odpowiedzialności wspólników ale to nie jedyne jej zalety.

Choć jak każda forma prawna przedsiębiorstwa posiada wady i zalety, to w naszej opinii, w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mamy do czynienia zdecydowanie z przewagą zalet nad wadami. Dowiedz się, jakie są wady i zalety spółki zoo i podejmij świadomą decyzję co do jej założenia. 

Przeczytaj również: Odpowiedzialność zarządu za długi spółki z o.o.

Zalety działalności w formie spółki z o.o.

Ograniczona odpowiedzialność spółki z o.o.

Nazwa tej formy sugeruje jedną z najistotniejszych zalet działalności w formie spółki z o.o., mianowicie ograniczoną odpowiedzialność. Ponieważ spółka z o.o. posiada osobowość prawną, może pozywać, być pozywana i ponosić odpowiedzialność za swoje działania. Podobnie jak osoba fizyczna. W przeciwieństwie jednak do osoby fizycznej, która odpowiada całym swoim majątkiem, w tym również prywatnym, spółka z o.o. odpowiada wyłącznie majątkiem znajdującym się w jej posiadaniu, bez uwzględnienia majątku wspólników. Co prawda w najgorszym przypadku majątkiem mogą odpowiadać też członkowie zarządu spółki, jednak jeżeli w odpowiednim momencie zgłoszą oni jej upadłość, to zostają z tej odpowiedzialności zwolnieni.

 

Niski minimalny kapitał zakładowy 

Wymagany do założenia spółki z o.o. kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł. Dla porównania minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi 100.000 zł, a więc kwota 5.000 zł nie wydaje się zbyt wysoka. Kwota ta wpłacona jest przez wspólnika i odpowiada następnie ilości przysługujących mu udziałów. Udziały mogą, ale nie muszą być równe, a minimalna wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł. Objęte udziały dają prawo głosu na zgromadzeniach i przekładają się na możliwość decydowania o sprawach spółki.

 

Większa wiarygodność spółki kapitałowej w obrocie gospodarczym

Dla wielu kontrahentów forma prawna, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowi potwierdzenie wiarygodności, wartościowości i trwałości tego podmiotu. Dzieje się tak, ponieważ spółka posiada własny kapitał, którym odpowiada za swoje zobowiązania. Dlatego też, szczególnie jeżeli chcemy angażować się w duże przedsięwzięcia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może okazać się świetnym rozwiązaniem.

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

 

Wady działalności w formie spółki z o.o.

„Tradycyjna” sformalizowana procedura zakładania spółki z o.o.

W procesie zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyróżniamy następujące etapy:

  1. zawarcie umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego (zaznaczyć należy, że nie tylko umowa, a każda jej zmiana musi zostać dokonana w takiej formie)
  2. wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wspólników
  3. ustanowienie organów spółki z o.o.
  4. rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
  5. dopełnienie pozostałych formalności, takich jak m.in. otwarcie rachunku bankowego, dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w urzędzie skarbowym, czy też w ZUS.

Z reguły procedura ta jest dość czasochłonna, bo trwa od 4 do 6 tygodni (w przeciwieństwie do trybu internetowego).

 

Podwójne opodatkowanie dochodów z działalności 

Zysk spółki jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Ponadto, w przypadku, gdy spółka osiąga zysk a wspólnicy nie decydują się przeznaczyć go na cele inwestycyjne tylko na wypłatę dywidendy, pojawia się konieczność opodatkowania tego zysku przez każdego ze wspólników kolejnym podatkiem dochodowym (gdy wspólnik jest osobą fizyczną – PIT, gdy osobą prawną – CIT). Co za tym idzie powoduje to podwójne opodatkowanie spółki z o.o

.

Obowiązek składania sprawozdań finansowych 

Dość kłopotliwą kwestią może okazać się również obowiązek corocznego składania do sądu rejestrowego (oraz do Urzędu Skarbowego) sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdania z działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Warte uwagi: Spółka osobowa i spółka kapitałowa – charakterystyka

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.