Osobowe spółki handlowe

Prowadzenie działalności – prosta spółka akcyjna. Wybór formy prowadzenia działalności to po określeniu formy opodatkowania jedna z najważniejszych decyzji podczas rozpoczynania biznesu.  Do tej pory młodzi przedsiębiorcy wybierali przede wszystkim jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę z o.o..

Od dnia 1 lipca 2021 roku ustawodawca rozszerzył katalog spółek kapitałowych, umożliwiając przedsiębiorcom prowadzenie przedsiębiorstwa w formie prostej spółki akcyjnej. Jeśli chcesz założyć spółkę akcyjną musisz posiadać wysoki kapitał zakładowy. Zupełnie inaczej jest w przypadku prostej spółki akcyjnej! Jest ona dedykowana dla młodych firm i innowacyjnych startupów, które nie posiadają dużego kapitału.

Prosta spółka akcyjna jest niepublicznym typem spółki handlowej. Ponadto wiąże się z ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, a przy tym dużą elastycznością.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chcesz zarejestrować spółkę lub przenieść siedzibę spółki możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Kraków, Wirtualne biuro Poznań.

Najważniejsze informacje

Prostą spółkę akcyjną możesz zarejestrować przez Internet. Cały proces jest bardzo sprawny i zajmuje dosłownie chwilę. Ponadto, potrzebujesz jedynie symbolicznej złotówki jako kapitał zakładowy! Jednakże zarząd spółki nie może być jednoosobowy. Spółki muszą prowadzić ewidencję akcji, a do ich prowadzenia upoważnione są:

 • krajowe banki, 
 • firmy inwestycyjne, 
 • zagraniczne instytucje kredytowe prowadzące działalność maklerską lub bankową na terytorium RP, 
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 
 • kancelarie notarialne. 

Prosta Spółka Akcyjna wprowadziła do prawa nowe pojęcie – kapitał akcyjny. Jest to kapitał niezawarty w umowie spółki. Akcje nie mają  formy dokumentu – mogą być tylko elektroniczne. Pozwala to w szybki sposób pozyskać inwestora, bez wprowadzania dodatkowych biurokratycznych wymagań.

 

Prosta spółki akcyjna – co ją wyróżnia?

Jak informuje Minister rozwoju pracy i technologii: “Prosta spółka akcyjna jest odpowiedzią na dostrzeżone wyzwania współczesnej gospodarki, w szczególności w zakresie form prowadzenia działalności innowacyjnej”. Ze stron rządowych pozyskaliśmy sprawdzone informacje o kluczowych zasadach prostej spółki akcyjnej:

 • bardzo niski kapitał akcyjny wymagany przy zakładaniu spółki – 1 zł
 • elastyczne podejście do organów spółki, w tym możliwość powołania rady dyrektorów, która łączy cechy zarządu i rady nadzorczej
 • prostsze procedury i większa swoboda w podejmowaniu uchwał zdalnie, przy pomocy poczty elektronicznej czy komunikatorów internetowych
 • większa elastyczność, jeśli chodzi o rodzaje akcji i zasady działania spółki, w tym akcje za pracę lub usługi
 • możliwość założenia przez internet, w systemie S24
 • rejestr akcjonariuszy w formie cyfrowej, prowadzony przez notariusza lub biuro maklerskie
 • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego
 • proste zasady dotyczące likwidacji spółki i krótszy czas potrzebny na likwidację.

Prosta spółka akcyjna – dla kogo?

Prosta spółka akcyjna jest połączeniem walorów trzech dobrze znanych w Polsce rodzajów spółek:

 1. Spółki z o.o. – w prostej spółce akcyjnej są podobne zasady dotyczące zarządu czy odpowiedzialności.
 2. akcyjnej – emisja akcji pozwala na szybkie zbieranie kapitału.
 3. Spółki osobowej – podobnie jak w spółkach osobowych, do prostej spółki akcyjnej można wnieść wkład w postaci pracy, co jest niemożliwe w przypadku np. spółki z o.o. czy standardowej spółki akcyjnej. 

Prosta Spółka Akcyjna będzie korzystna dla osób, które potrzebują szybko i tanio założyć działalność i zdobyć inwestorów.

Przy otwieraniu nowych działalności, PSA jest korzystną konkurencją dla spółki z o.o.

Jednakże prosta spółka akcyjna jako osoba prawna nie może starać się o dotacje z Urzędu Pracy i część dotacji unijnych. Są one przeznaczone wyłącznie dla jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek cywilnych. Mamy również dobrą wiadomość! Mimo, że wybierając prostą spółkę akcyjną nie możesz liczyć na dotacje, to jednak otrzymanie zewnętrznego dofinansowania na firmę jest o wiele prostsze. Zwłaszcza, jeśli mowa o pieniądzach pochodzących od prywatnych inwestorów.

Jeśli chcesz zarejestrować spółkę lub przenieść siedzibę spółki możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Kraków, Wirtualne biuro Poznań.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.