Czy spółka musi opłacać VAT?

Niezależnie od tego, jaka forma działalności gospodarczej jest prowadzona, każda osoba, która posiada jednoosobową działalność gospodarczą, bądź spółkę, jest podatnikiem VAT. Rodzaj firmy ma znaczenie dopiero w przypadku określania obowiązku odprowadzania podatku do urzędu. Z tego wynika, że spółka również odprowadza VAT. Niektórzy właściciele firm nie posiadają jednak takiego zobowiązania.  Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Wady i zalety spółki z o.o.

 

Kim jest podatnik VAT?

Podatnikiem VAT jest każda spółka i każda jednoosobowa działalność gospodarcza. Jednak nie każdy podatnik VAT ma obowiązek odprowadzania podatku do urzędu skarbowego. Podatnicy VAT dzielą się na podatników VAT:

  • czynnych
  • zwolnionych, inaczej biernych. 

Bycie czynnym podatnikiem VAT oznacza dla spółki, że ma ona obowiązek składania deklaracji VAT, wysyłania plików JPK VAT. Może też odliczać podatek VAT od zakupów. 
Z kolei podatnik zwolniony nie musi odprowadzać podatku VAT do urzędu skarbowego, ani nie może odliczyć go od zakupów. Na wystawianych fakturach ma obowiązek umieszczania skrótu „ZW” (zwolniony). 
Wykaz wszystkich podatników VAT (czynnych i zwolnionych) zawiera tzw. biała lista podatników.

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

VAT – zwolnienia

Jak już wspomnieliśmy – wszystkie spółki są podatnikami VAT, ale niektóre mogą być zwolnione z opłacania podatku. Takich „rodzajów zwolnień” są dwa:

  • przedmiotowe,
  • podmiotowe.

Zwolnienie przedmiotowe dotyczy działalności, które odgórnie otrzymują zwolnienie. Cały katalog branż zwolnionych znajduje się w art. 43 ustawy o VAT. Wśród nich są m.in. usługi medyczne, edukacyjne, finansowe (np. udzielanie kredytów i pożyczek, sprzedaż ubezpieczeń). 

Charakterystyczną cechą zwolnienia przedmiotowego jest to, że nie można się go zrzec. Nie obowiązują też na nie żadne limity – tzn. bez względu na przychody, dochody itd. spółka, która jest przedmiotowo zwolniona z VATu –  nie może go płacić.

Zwolnienie podmiotowe to możliwość niepłacenia VAT-u ze względu na wartość sprzedaży, która nie przekracza określonego, rocznego limitu. Do zwolnienia podmiotowego mają też prawo firmy, które dopiero są rejestrowane i przewidują, że nie przekroczą kwoty maksymalnej. Po przekroczeniu limitu zwolnienie przedmiotowe traci moc i firma musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT.

Kogo nie dotyczy zwolnienie z VAT?

Istnieją konkretne wytyczne, które dokładnie wskazują na to, kto nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego. Do wartości sprzedaży nie wlicza się m.in.:

  • transakcji związanych z nieruchomościami,
  • usług ubezpieczeniowych (jeśli nie mają charakteru transakcji pomocniczych),
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium i na terytorium kraju.

W art. 113 ust. 13 określone są również konkretne branże i czynności, które bezwzględnie należy opodatkować. Niektórzy przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości co do obowiązku płacenia VAT. Mam na myśli sytuację gdy ich wartość przychodu nie przekracza 200 000 zł, co kwalifikuje do zwolnienia podmiotowego, jednak usługi, które oferują, uniemożliwiają skorzystanie z ulgi.

Jeśli chcesz zarejestrować działalność gospodarczą lub przenieść jej siedzibę możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro KrakówWirtualne biuro Poznań.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Warte uwagi: Spółka osobowa i spółka kapitałowa – charakterystyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.