Outsourcing

Outsourcing to skrót utworzony od trzech słów pochodzących z języka angielskiego – outside (zewnętrzne), resources (zasoby) oraz using (używanie) – Korzystanie z zasobów zewnętrznych. Termin ten odnosi się do korzystania z zewnętrznych źródeł, czy też zlecania określonych zadań lub funkcji podmiotom (firmom) zewnętrznym. W praktyce outsourcing polega na przekazaniu konkretnych zadań i obowiązków zewnętrznej firmie, która jest wyspecjalizowana w danej dziedzinie. Najczęściej można się spotkać z outsourcingiem w przypadku: działów IT, księgowości, kadr i płac, szkoleń, obsługi klienta, audytu wewnętrznego, zaopatrzenia czy logistyki. Outsourcing polega na długotrwałej współpracy, a nie na zleceniu jednego zadania.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się dlaczego warto wziąć pod uwagę usługi outsourcingowe.

Przeczytaj również: Czy spółka musi opłacać VAT?

Na czym polega korzystanie z zasobów zewnętrznych?

Korzystanie z zasobów zewnętrznych ma różne oblicza. Może to być, m. in. zlecenie wykonywania prostych projektów, usprawniających procesy biznesowe, powodujących wzrost konkurencyjności firmy. Ponadto obniżenie kosztów, np. poprzez wynajem wirtualnego biura. Outsourcing wykorzystać możesz nie tylko do pojedynczych usług, czy nawet funkcji pomocniczych, ale zwłaszcza w zakresie procesów gospodarczych, które realizowałeś wcześniej samodzielnie.

Outsourcing a wirtualne biuro

Wynajem wirtualnego biura – to rozwiązanie mocno polecamy, ponieważ sami mieliśmy wielokrotnie możliwość korzystania z zasobów zewnętrznych właśnie poprzez wynajmowanie przestrzeni biurowej. Jak wiadomo, prowadzenie indywidualnego biura dla własnej firmy generuje ogromne koszty. Do zobowiązań miesięcznych posiadania tradycyjnego biura musisz zaliczyć rachunki, opłaty za media, czynsz. Ponadto do kosztów dochodzą wynagrodzenia dla pracowników biurowych. Jeśli chcesz organizować spotkania, powinieneś liczyć się z kosztami wynajmu sal konferencyjnych. Te wszystkie elementy są ogromnym obciążeniem finansowym. Dzięki wynajęciu wirtualnego biura wszystkie wymienione wydatki są eliminowane. Firma ponosi wyłącznie regularną opłatę abonamentową, której wysokość uzależniona jest od wybranych wariantów wchodzących w świadczone usługi. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Korzystanie z zasobów zewnętrznych poprzez wynajem wirtualnego biura to również zapewnienie swojej firmie wykwalifikowanego personelu, który przejmuje od przedsiębiorcy obowiązki biurowe. Jest to więc oszczędność nie tylko pieniędzy, ale również czasu! Nasi pracownicy zajmują się odbieraniem poczty, przekierowaniem połączeń, obsługą interesantów. Ponadto pracownicy wirtualnego biur pozostają z Tobą w stałym kontakcie, przekazując Ci najważniejsze informacje.

Outsourcing – nastawienie na cele

Outsourcing to proces, który ma charakter strategiczny.  Ponadto przebudowuje struktury organizacyjne w przedsiębiorstwie, mającym wpływ na funkcjonowanie procesów, które w nim zachodzą. Czynnikami decydującymi o zlecaniu procesów na zewnątrz są głównie aspekty finansowe i ekonomiczne, ale także te o charakterze strategicznym. W przypadku podziału procesu ze względu na cele możemy wyróżnić:

  • outsourcing naprawczy (ma na celu wyjście przedsiębiorstwa z konkretnej, niekorzystnej sytuacji),
  • dostosowawczy (dotyczy zmiany struktury firmy dla lepszego dopasowania do nowych warunków rynkowych),
  • rozwojowy (prowadzi do efektywnego funkcjonowania w przyszłości, wynikający z odczytywania trendów rynkowych).

Korzystanie z zasobów zewnętrznych – korzyści

Podstawowa korzyścią jest oczywiście redukcja kosztów. Ponadto outsourcing umożliwia przedsiębiorcom skoncentrowanie się na zasadniczych celach firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwo osiąga lepsze wyniki i rośnie jego wartość rynkowa. To również oszczędność zasobów ludzkich i pominięcie ryzyka związanego z związanego z poszukiwaniem i zatrudnieniem, np. własnych pracowników biurowych.

Najważniejsze korzyści:

  • koncentracja na podstawowych celach działalności,
  • utrzymanie zdecydowanie niższego poziomu zatrudnienia, a przy tym zapewnienie wykwalifikowanego personelu do podstawowych zadań,
  • zapewnienie najwyższej jakości usług.

Z tego powodu warto, abyś zapoznał się z ofertą wynajmu wirtualnego biura i upewnił się w przekonaniu, że to właściwe rozwiązanie!

Warte uwagi: Wady i zalety spółki z o.o.

Sprawdź ofertę! Oferta.

Polecamy też zobaczyć strony Coworking Poznań i Galeria.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.