Spółka z o.o.

Spółka z o.o. jest jedną z form prawnych przedsiębiorstwa. Możesz utworzyć ją samodzielne lub wspólnie z kimś (wspólnicy). Uregulowania dotyczące tego rodzaju spółki możesz przeczytać w Kodeksie Spółek Handlowych. Ponadto, przedsiębiorcy często wybierają tę możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ ogranicza ona odpowiedzialność wspólników danej spółki.

 Wierzyciele zaspokajają swoje długi tylko z majątku spółki oraz z majątku członków zarządu. Dodatkowo, jeśli jesteś członkiem zarządu, możesz zwolnić się z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jednakże możesz to zrobić, tylko w sytuacji, gdy spółka ogłasza upadłość.

Jakie zalety i wady ma spółka z o.o.? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Spółka z o.o. – ograniczona odpowiedzialność

Odpowiedzialność wspólników faktycznie jest ograniczona. Jednakże jak to wygląda w praktyce? Wspólnicy odpowiadają tylko za wartość majątku, którą włożyli do spółki. To, co wspólnik wniósł do spółki jest jej majątkiem. Ryzyko polega na tym, że jeżeli spółka splajtuje – jako wspólnik nie odzyskasz swojego wkładu. Mimo utraty swojej części kapitału nie poniesiesz jednak odpowiedzialności za długi spółki, nieudane inwestycje itp. Podsumowując, nie ma znaczenia ile masz prywatnego majątku, ponieważ żadnej z jej części nie można zająć na poczet długu spółki.

A co z odpowiedzialnością zarządu? W tym przypadku sprawa nieco bardziej się komplikuje. W sytuacji gdy egzekucja przeciwko spółce jest bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania – całym swoim majątkiem. Jednakże członek zarządu może całkowicie wyłączyć tą odpowiedzialność. Jesteś zwolniony z odpowiedzialności za długi spółki jeżeli wykażesz, że:

  1. We właściwym czasie zgłosiłeś wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie zostało wydane postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo zatwierdzono układ w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu;
  2. Brak złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości nastąpiło nie z Twojej winy;
  3. Pomimo tego, że nie złożyłeś wniosku o ogłoszenie upadłości i nie ma wydanego postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego – wierzyciel nie poniósł szkody.


Zakładanie spółki z o.o.

Do założenia spółki z o.o. potrzebna jest umowa spółki. Umowa spółki określa prawa i obowiązki wspólników oraz sposób funkcjonowania zarządu spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w przeciwieństwie do spółki cywilnej oraz spółek osobowych – np. spółki jawnej) posiada osobowość prawną oraz działa przez organy: zarząd i zgromadzenie wspólników. Oznacza to, że działanie tej spółki jest bardziej sformalizowane niż działanie innych spółek. W niektórych spółkach z o.o. może także występować komisja rewizyjna albo rada nadzorcza – ich istnienie nie jest jednak obowiązkowe. 

Założona spółka z o.o. musi mieć przygotowaną siedzibę. Możesz zastąpić wynajmowane lokalu poprzez wirtualne biuro. Jest to bardzo popularna i warta uwagi możliwość. O korzyściach takiego rozwiązania możesz przeczytać tutaj: Zalety wirtualnego biura Poznań.

Jeśli chcesz zarejestrować spółkę lub przenieść siedzibę spółki możesz to teraz zrobić przez Wirtualne biuro Kraków, Wirtualne biuro Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.